Podsumowanie akcji „Ochrona dla medyków”

Przez 
(1 głos)
Uszyliśmy i przekazaliśmy 7 140 sztuk maseczek!

Pandemia wywróciła nasze życie do góry nogami. Powoli jednak staramy się wracać do normalności, likwidowane są kolejne ograniczenia. Ta trudna sytuacja, z którą przyszło się nam zmierzyć, kolejny raz pokazała, że w trudnych chwilach potrafimy się mobilizować, jednoczyć i bezinteresownie pomagać. To cieszy. A dowodem tego jest akcja szycia maseczek ochronnych koordynowana przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany. Czas na jej podsumowanie, które winniśmy szczególnie tym, którzy wspierali nas finansowo wpłacając pieniądze na konto SMGM w ramach prowadzonej akcji „Ochrona dla medyków”.

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany pozyskało łącznie kwotę 25 tys. 400 zł. Na sumę tę złożyły się dwie dotacje z Urzędu Miasta Krakowa – łącznie 23 tys. zł. Indywidualni darczyńcy wpłacili na konto SMGM kwotę 2 tys. 400 zł.

Z dotacji pozyskanej z UM Krakowa 14 tys. zł zostało przeznaczone na uszycie kombinezonów, fartuchów i czepków dla służby zdrowia. Zadanie to realizowała koordynatorka skawińskiej akcji „Skawina szyje dla medyków”. Pozostała kwota dotacji (9 tys. zł) została wykorzystana przez nasze stowarzyszenie na uszycie 5 640 sztuk maseczek, które zostały przekazane do Urzędu Miasta Krakowa.

Dzięki indywidualnym wpłatom na konto stowarzyszenia zostało uszytych 1500 szt. bawełnianych maseczek wielokrotnego użytku. Pieniądze wpłacone przez darczyńców w całości zostały przeznaczone na zakup materiałów: 1509 zł (koszt tasiemek), 984 zł (materiał), 314 zł (wykrojenie materiału). SMGM ze środków własnych pokryło 408 zł brakującej do opłacenia faktur kwoty.

Faktury za zakupy dostępne w załącznikach.

Już na początku kwietnia rozpoczęliśmy dystrybucję maseczek. Maseczki trafiły do studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wystarczyło odpowiedzieć na wiadomość sms, a maseczki dowożone były pod konkretny adres. Zgodnie jednak z naszą intencją, akcja skierowana była przede wszystkim do placówek służby zdrowia. O miejscu przeznaczenia maseczek dostarczonych do UM Krakowa decydowali jego urzędnicy. Pozostałe zostały rozdysponowane do: Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach, Miejskiego Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza oraz innych placówek medycznych, które zwróciły się z prośbą do naszego stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany serdecznie dziękuje wszystkim, którzy bezinteresownie i z wielkim oddaniem zaangażowali się w naszą akcję.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zgromadzić niezbędne środki finansowe:

Dziękujemy prezydentowi Krakowa Jackowi Majchrowskiemu za podjęcie szybkiej decyzji o przyznaniu dotacji i pracownikom Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa doskonałą współpracę.

Podziękowania szczególne należą się wszystkim tym indywidualnym darczyńcom, którzy wsparli akcję finansowo poprzez wpłaty na konto SMGM. Dziękujemy Magdalenie Forteckiej, Edycie Dziwisz, Barbarze Strzebońskiej, Ewie Walczak, Tadeuszowi Gniadkowi oraz wszystkim anonimowym darczyńcom. Wasze pieniądze były dobrze wykorzystane. Cena wykonanej maseczki to cena zakupionego materiału. Ich uszycie i dystrybucja to ofiarowany przez wolontariuszy czas i umiejętności.

Wielokrotnie pisaliśmy o wolontariuszkach z naszej gminy. To one faktycznie zainicjowały naszą akcję i brały w niej udział do końca. Ich bezinteresowne włączenie się w akcję szycia maseczek dla pracowników służby zdrowia stanowi przykład troski o innych, którzy potrzebują pomocy.

Dzięki ich zaangażowaniu i życzliwości możliwe było zrealizowanie pięknego zadania, które jest świadectwem solidarności i wzajemnego wspierania się w trudnych czasach walki z pandemią.

Dziękujemy Paniom: Agnieszce Ożóg, Józefie Tylek, Ani Oye, Agnieszce Motyce, Bernadzie Sukcie, Lidii Nowak i Bogusławie Żmudzie.

Mamy nadzieję, że w bardziej sprzyjającym czasie, będziemy mogli im podziękować i pogratulować osobiście.

Podstawa udanej akcji, to sprawna koordynacja. Tym wszystkim zajął się członek zarządu naszego stowarzyszenia Grzegorz Stokłosa. Znany z wielu działań charytatywnych i tym razem nie zawiódł. Na jego głowie były wszystkie formalności związane z zakupem materiałów i dystrybucją maseczek. Pomagał mu w tym Grzegorz Malik, reprezentujący nasze stowarzyszenie i członek zarządu OSP Konary.

Dziękujemy!

Czytany 1180 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 04 Cze 2020 10:14