STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW GMINY MOGILANY jest lokalną, obywatelską inicjatywą, która łączy różne pomysły i wysiłki dla dobra „małej Ojczyzny”. Statutowe zadania obejmują sprawy związane z edukacją, kulturą, turystyką, sportem, bezpieczeństwem na drogach, pomocą na rzecz potrzebujących.

W 2015 r. Stowarzyszenie otwarło AKADEMIĘ MIESZKAŃCÓW w Mogilanach. Wykłady w dworze mogilańskim prowadzą wybitni specjaliści, którzy swoją wiedzę udostępniają w sposób popularny i zrozumiały.

Dzięki hojności prof. Andrzeja Zolla (mieszkańca gminy Mogilany) stowarzyszenie udziela STYPENDIUM dla aktywnych społecznie uczniów pochodzących z niezamożnych rodzin.

SMGM przyczyniło się do przejęcia w 2014 r. przez gminę w użytkowanie dworu w Mogilanach i otwarcia parku dla mieszkańców.

Corocznie organizuje konkurs na najpiękniejszy ogród w gminie „OGRÓD MALOWANY” oraz pikniki ogrodnicze „OGRÓDEK ZOSI”.

Przeprowadza akcje „WYWIEŚ FLAGĘ” zachęcając mieszkańców do wywieszania flag narodowych w święta narodowe.

SMGM podjęło współpracę z Bankiem Żywności w Krakowie przekazując owoce i warzywa osobom będących w trudnej sytuacji życiowej.

Od początku SMGM prowadzi batalię o BEZPIECZNE PRZEJŚCIA NA ZAKOPIANCE. Owocem tej działalności jest zbudowanie w 2015 r. kładki dla pieszych w Gaju oraz chodnika prowadzącego do kładki. W wyniku interwencji SMGM Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem kolejnej inwestycji na zakopiance: wiadukt w Gaju na skrzyżowaniu Zadziele-Widokowa.

Zapraszamy do współpracy, a także do wsparcia podejmowanych przez nas inicjatyw.