Radar w Gaju zniknął

Napisane przez
Sytuacja zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Mamy nadzieję, że ma charakter przejściowy.

Prosimy o wsparcie zakupu podręczników!

Napisane przez
Już w najbliższy wtorek, 5 kwietnia rozpoczyna się kurs języka polskiego dla naszych gości z Ukrainy. Kurs odbędzie się w mogilańskim dworze.

Pieniądze wpłacane na konto SMGM pomagają Ukrainie

Napisane przez
Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas wpłacili datki na konto Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany „Pomagamy Ukrainie”. Dzięki Waszej pomocy mogliśmy już w pierwszych dniach, gdy w naszym sąsiedztwie pojawili się uchodźcy z Ukrainy, zakupić w trybie pilnym potrzebne im leki i żywność. Dziękujemy!

Wszyscy Radni Gminy Mogilany za odrzuceniem wniosku o ochronę Lasu Bronaczowa

Napisane przez
Rada Gminy Mogilany głosowała za odrzuceniem wniosku o ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w obrębie Lasu Bronaczowa. Swoją decyzję oparła na opinii otrzymanej z Nadleśnictwa Myślenice, które prowadzi gospodarkę leśną na tym obszarze tak, „aby nie doszło do uszczuplenia powierzchni lasu”.

Komisja Rady Gminy Mogilany odrzuciła petycję o ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w Lesie Bronaczowa!

Napisane przez
Jak bardzo przebieg dyskusji na komisji odbiegał od standardów na przykład w Skawinie. Można o tym przeczytać niżej.

Walka o Las Bronaczowa – posiedzenie komisji w Skawinie

Napisane przez
Przedstawiciele Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany zostali zaproszeni na posiedzenie Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Skawinie.

Czy temat oczyszczalni to „Burza w szklance wody”?

Napisane przez
Po opublikowaniu na naszej stronie internetowej odpowiedzi Urzędu Gminy na pismo w sprawie oczyszczalni we Włosani skierowane po otrzymaniu listu od jednego z mieszkańców otrzymaliśmy kolejny list polemizujący z tą odpowiedzią oraz z odpowiedziami uzyskanymi na zebraniu Komisji Gospodarczo-Komunalnej. Zamieszczamy go w całości poniżej. W galerii zamieszczamy również odpowiedź z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Strona 1 z 10