O inicjatywie

O Konkursie

Celem Konkursu „Malowany Ogród” jest wyłonienie najładniejszego ogrodu na terenie Gminy Mogilany, a zarazem integracja mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie miejscowej tradycji i poprawa estetyki w Gminie Mogilany.

Komisja Konkursowa
Ogrody ocenia Komisja Konkursowa. Członków Komisji powołuje zarząd SMGM. W skład Komisji mogą wejść przedstawiciele wspierających stowarzyszeń i instytucji, darczyńców, a także eksperci. W kolejnych edycjach Konkursu w skład Komisji mogą wejść również laureaci Konkursu. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego Komisji oraz osoby pełniące inne funkcje. Głosowania w Komisji odbywają się zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu Komisji. Kontakt do Przewodniczącej Komisji Konkursowej: Bogusława Żmuda, tel. 791 665 423.

 

Regulamin edycji 2018

Pobierz regulamin

Formularz zgłoszenia

Formularz zgłoszenia

Laureaci edycji 2018

I miejsce: Zofia Daniek, Libertów

I miejsce: Krystyna i Krzysztof Karscy, Mogilany

II miejsce: Małgorzata Wygoda, Libertów

III miejsce: Elżbieta Kuraś, Libertów

Wyróżnienie: Alicja Ziemianin, Mogilany

Wyróżnienie: Małgorzata Gidzińska, Libertów

Wyróżnienie: Stefania Stós, Libertów

 

Laureaci edycji 2017

I miejsce: Katarzyna Karska, Mogilany

II miejsce: Marzena Szendera, Libertów

III miejsce: Elżbieta Kwiecień, Mogilany

III miejsce: Paweł Adamski, Libertów

Laureaci edycji 2016

I miejsce: Szymon Romek, Mogilany

II miejsce: Stanisława Bartosik, Gaj

III miejsce: Monika i Robert Popielowie, Gaj

Laureaci edycji 2015

I miejsce: Renata Surówka, Mogilany


II miejsce: Janina Gębalska Mogilany


III miejsce: Katarzyna Radecka, Mogilany

Laureaci edycji 2014

I miejsce: Marta i Andrzej Barańscy, Gaj

I miejsce: Janina Budek, Gaj


Komisja nie przyznała II i III miejsca.
Wyróżniła ogrody: Patrycji Pieniążek z Mogilan, Zofii Kuźmy z Libertowa, Huberta Zająca z Konar i Jacka Kuźmy z Libertowa.

 

 

 

Ogród Państwa Marty i Andrzeja Barańskich z Gaja

IMG_8698
IMG_8722
IMG_8706
IMG_8715
IMG_8703
IMG_8694
IMG_8733
IMG_8714
IMG_8704
IMG_8696
IMG_8736
IMG_8725
IMG_8698 IMG_8722 IMG_8706 IMG_8715 IMG_8703 IMG_8694 IMG_8733 IMG_8714 IMG_8704 IMG_8696 IMG_8736 IMG_8725

Ogród Pana Jacka Kuźmy z Libertowa

IMG_8791
IMG_8775
IMG_8781
IMG_8787
IMG_8792
IMG_8780
IMG_8791 IMG_8775 IMG_8781 IMG_8787 IMG_8792 IMG_8780