Otulina dworu i parku w Mogilanach wciąż zagrożona zabudowaniem

Przez  mogilany.info
(0 głosów)
W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany (po rozpatrzeniu uwag), który został przygotowany jeszcze w kadencji wójta Piotra Piotrowskiego, wbrew opiniom ekspertów oraz wielu mieszkańców, planuje się przekształcenie dużej części terenów z rolnych na budowlane, które znajdują się po zachodniej i południowej stronie zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego.

Do 30 kwietnia 2024 r. można było złożyć uwagi do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Mieszkańcy wnieśli swoje uwagi, w których wnioskują o ochronę przed zabudową terenów wokół dworu i parku, gdyż tereny te przynależą integralnie do przestrzeni stanowiącej całość wraz z zespołem parkowo-dworskim.

W pierwotnej wersji działka 1264 przylegająca do parku od zachodu, oraz działka 307/217 przeznaczona była na zieleń użytkową (1ZU). Natomiast w dokumencie zawierającym rozpatrzone uwagi można przeczytać, że uwaga na temat działki 1264 (przekształcenie z 1ZU na teren budowlany) została rozpatrzona pozytywnie. Uwaga pochodzi od firmy, która w treści uwag chwali się terenami inwestycyjnymi w tej okolicy o powierzchni około 5,3 ha! I nadal im mało? Naprawdę nie mają gdzie budować?

Okolica_dworu.jpg

Niestety, jak można przeczytać w opublikowanym już wykazie uwag do wyłożonego projektu MPZP dla zachodniej części Mogilan, żadna z uwag mieszkańców dotyczących zachowania otuliny dworu i parku nie została uwzględniona (mimo, że pierwotny projekt zakładał tam tereny zielone).

Urząd Gminy dysponuje ekspertyzami fachowców z dziedziny architektury przestrzeni, ochrony zabytków oraz ochrony przyrody, którzy jednoznacznie wypowiedzieli się na temat potrzeby zachowania otuliny (nazywanej raczej przedpolem) zespołu parkowo-dworskiego w Mogilanach. Jak stwierdziła prof. Agata Zachariasz z Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej – jest to wyjątkowy obiekt, który doskonale wpisuje się w krajobraz, zwłaszcza od strony południowej i zachodniej, obiekt ten oparł się procesowi urbanizacji i należy towarzyszącą mu przestrzeń otoczyć szczególną opieką. Natomiast prof. Monika Bogdanowska, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie, apelowała o maksymalne ograniczenie przekształcenia terenów otaczających park, aby utrzymać walory krajobrazu i dziedzictwa kulturowego tego niezwykłego miejsca.

Opinia_Mogilany_Instytut_Arch.Krajobrazu_WAPK.jpg

 

4._MWKZ_Otulina_dworu.jpg

Otulinę (przedpole) zespołu dworsko-parkowego należy chronić także ze względu na wartości przyrodnicze. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie negatywnie ocenił wkraczanie zabudowy w otwarte tereny zielone. Negatywnie ocenił również zabudowywanie korytarzy ekologicznych. Po południowej i zachodniej stronie parku powinien pozostać szeroki pas zieleni, łącząc otulinę parku z terenami leśnymi sąsiadującymi z rezerwatem przyrody „Cieszynianka”. Ten wąski łączący został jednak przeznaczony na działalność mieszkaniowo-usługową (MU1)

Jest nadzieja, że nowe władze samorządowe ochronią przed zabudową cenną otulinę dworu i parku w Mogilanach. Apelujemy do Rady Gminy Mogilany, aby zgodnie ze swoimi uprawnieniami, przeanalizowała projekty MPZ w zakresie zasadności wnoszonych do nich uwag. Nawet wielkie miasta starają się zachować w swoich centrach tereny o znaczącej wartości historycznej, kulturowej i przyrodniczej. Nie ma żadnego uzasadnienia, prócz wąsko pojętych interesów deweloperów, aby pozwolić na zabudowanie przestrzeni integralnie związanej z dworem i parkiem, naruszając wielowiekowe dziedzictwo Mogilan i pozbawiając kolejne pokolenia tego dobra.

Czytany 796 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 26 Maj 2024 11:52