Ogromna różnica w aktywności radnych gminy Mogilany ostatniej kadencji

Przez  mogilany.info
(0 głosów)
Jeden z radnych (Jerzy Przeworski) ma więcej wypowiedzi, zapytań i interpelacji niż wszyscy pozostali razem wzięci. To przepaść! Niektórzy radni ponownie startują w wyborach. Warto ich aktywność uwzględnić przy podjęciu decyzji na kogo głosować.

Zgodnie z przepisami radny musi między innymi brać udział w pracach rady gminy i odpowiednich komisji, których jest członkiem. Jednym z istotnych przejawów jego aktywności są interpelacje i zapytania do wójta w sprawach dotyczących gminy. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy i jest bardziej rozbudowanym dokumentem, natomiast zapytanie dotyczy bardziej aktualnych problemów gminy oraz informacji o konkretnym stanie faktycznym (np. dziura w drodze, niedziałająca lampa).

Aby zapoznać mieszkańców z aktywnością radnych ostatniej kadencji, na podstawie protokołów sesji Rady Gminy [od 1 do 59, ponieważ w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) nie ma protokołu z 60. sesji] zebraliśmy dane dotyczące liczby wypowiedzi radnych ponownie startujących w wyborach [bez wypowiedzi związanych ze sprawowaną funkcją, czyli prowadzenie obrad, przedstawianie wyników głosowania itd. (przewodniczący rady, komisji)].

Dodatkowo na podstawie informacji w BIP zebraliśmy liczbę interpelacji i zapytań tych samych radnych.

Liczby te podsumowano w poniższej tabeli. Raczej nie wymagają komentarza. Proszę to wziąć pod uwagę przy najbliższych wyborach.

Aktywność radnych gminy Mogilany w kadencji 2018–2024
Radny Wypowiedzi Interpelacje Zapytania
Monika Bała (od połowy 2023 roku) 2 0 0
Czesław Szczurek 6 4 0
Marek Medyk 7 4 0
Andrzej Goliński 12 6 2
Zbigniew Staszczak 21 0 0
Marek Pałka 31 2 0
Mateusz Paszta 72 13 2
Jerzy Przeworski 200 17 11
Czytany 1093 razy Ostatnio zmieniany piątek, 22 Mar 2024 16:12