Czy Kozówki w Mogilanach zostaną zabudowane?

Przez  mogilany.info
(0 głosów)
Ta unikatowa enklawa przyrodnicza zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ma być częściowo zabudowana. Uwagi do MPZP jej dotyczące nie zostały uwzględnione.

Kozówki to łąki (ok. 20 ha) znajdujące się w głębokiej dolinie w południowej części Mogilan. Jest to teren źródliskowy, niegdyś z kilkoma ujęciami wody, z których korzystali okoliczni mieszkańcy. Do jednego z takich ujęć podłączyli się na przykład mieszkańcy dolnej części ul. Zakopiańskiej przeprowadzając rurę pod ulicą i doprowadzając wodę do kilku wielorodzinnych domów. Nawet w czasach największych susz nigdy nie zabrakło wody z tego ujęcia.  

W latach 80. XX wieku na Kozówkach wykonano dwa głębokie odwierty i przeprowadzono badania geologiczne. Jeden z odwiertów  znajduje się w południowo-wschodniej części Kozówek i ma 55 m głębokości. Studni tej nie uruchomiono, do dzisiaj jest widoczna zaczopowana rura. Badania wykazały, że pod łąkami na głębokości od 5 do 35 m znajduje się warstwa żwiru wodonośnego. Jest to więc ogromny podziemny zbiornik wody źródlanej. Badania potwierdziły, że ta woda z podwyższoną zawartością żelaza jest zdatna do użytku. Teren powinien więc zostać objęty ochroną ze względu na potencjalne uruchomienie lokalnych ujęć wody, w tym  studni głębinowych. Pochopna zabudowa Kozówek byłaby nieodwracalną utratą czystego, wodonośnego terenu.

Łąki Kozówki powinny być także chronione ze względu na swoje unikatowe walory przyrodnicze. Mokradła są enklawą zamieszkałą przez wiele gatunków zwierząt. Swoje schronienie znalazł tutaj m.in. derkacz (Crex crex), płochliwy ptak o skrytym trybie życia, objęty ochroną gatunkową ścisłą, wymagający ochrony czynnej. Pisaliśmy o tym już parę lat temu

Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, będący poważną przeszkodą dla przekształcenia Kozówek. Ta nisko położona dolina jest zalewana podczas obfitych deszczów. Do Kozówek spływają wody opadowe, najwięcej z południowych zboczy Mogilan. Wystarczy parę dni obfitych deszczy, aby teren ten stał się grzęzawiskiem nienadającym się do zamieszkania.

Niestety, w projekcie planu zagospodarowania łąki Kozówki zostały przeznaczone pod zabudowę (działka nr 657/7). Symbol Ł (łąki) został zastąpiony symbolem UZ, co oznacza przekształcenie na „tereny usług zdrowia i pomocy społecznej”. Praktycznie te podmokłe łąki staną się terenami budowlanymi. Już parędziesiąt lat temu były zakusy, aby zbudować na nich tzw. „Osadę24” – deweloperską inwestycję przedstawianą pod zwodniczym hasłem: „park agroturystyczny łączący elementy kultury lokalnej z ofertą usług rekreacyjnych”.

I znów powraca zasadnicze dla przyszłości naszej gminy pytanie: czy dzisiaj władze samorządowe w Mogilanach decydując o losach Kozówek będą kierować się dobrem mieszkańców czy interesem dewelopera?

Czytany 658 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 13 Cze 2024 19:12