Ks. Emil Furtak - nowy Proboszcz w Gaju Fot. Miłosz Kluba /Foto Gość

Ks. Emil Furtak - nowy Proboszcz w Gaju

Przez 
(0 głosów)
W niedzielę 1 lipca 2018 r. służbę proboszcza w Gaju rozpoczyna ks. Emil Furtak. Po Mszy parafianie są zaproszeni na piknik.

W niedzielę 1 lipca na Mszy św. o g. 11.30 będzie miał miejsce Obrzęd Objęcia Parafii przez Nowego Proboszcza. Delegacja Rady Parafialnej powita nowego proboszcza. Po pozdrowieniu dziekan dekanatu Mogilany jako delegat biskupa, przedstawi nowego proboszcza wspólnocie parafialnej i odczyta dekret biskupa. Mszy św. będzie przewodniczył nowy Proboszcz, ks. Emil Furtak, a obok niego stanie ks. Dziekan, odchodzący Proboszcz oraz ksiądz współpracownik. Po uroczystej Eucharystii ks. Proboszcz i Rada Parafialna zapraszają parafian na piknik, który będzie na dolnym parkingu. Prosimy, aby w tym dniu nie parkować samochodów na tym parkingu.

Ks. Emil Furtak urodził się 6 stycznia 1963 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 maja 1989 r. Najpierw był wikarym w parafii św. Stanisława w Andrychowie. Potem w latach 1991-1993 w parafii św. Judy Tadeusza w Nowej Hucie, a w 1993-1998 był oddelegowany do pracy w Radiu Mariackim. W tym okresie wyjeżdżał do Anglii i Włoch w celach duszpastersko-językowych oraz studiował pół roku w Jerozolimie, a następnie w Anglii na Uniwersytecie w Cambrige (filozofia nauki). W 2000 r. obronił doktorat na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (tytuł pracy: „Funkcja modeli w poznaniu Boga”). W latach 1998-2004 pracował we Włoszech. Od roku 2005 w Caritas Archidiecezji Krakowskiej jako kapelan Domu Matki i Dziecka oraz Domu dla ofiar przemocy w rodzinie. Dodatkowo prowadził pielgrzymki do Ziemi Świętej współpracując z Franciszkańskim Komisariatem Ziemi Świętej w Krakowie. Od 2009 był także opiekunem chorych księży Archidiecezji Krakowskiej. W 2016 zaangażowany w Komitecie Organizacyjnym (zastępca Koordynatora Generalnego) Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Od 1 lipca 2018 r. - proboszcz parafii w Gaju.

Czytany 4274 razy