GMINA SPRZEDANA DEWELOPEROM?

Przez 
(1 głos)
Rada Gminy Mogilany na sesji 7 października 2020 r. uchwaliła Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Radni zlekceważyli szereg sygnałów i opinii, że jest to zły projekt, który nie służy dobru wspólnemu mieszkańców.

Chaotyczne, nadmierne zabudowanie nowych terenów bez zapewnienia odpowiedniej infrastruktury może doprowadzić do paraliżu gminy. Czy radni zdają sobie sprawę z tego, że otwarcie ogromnych terenów pod zabudowę jest związane z koniecznością wybudowania (i sfinansowania!) odpowiedniej sieci dróg, wodociągów i kanalizacji? Gdy powstaną duże osiedla podłączone do istniejących wąskich dróg, to jadąc do Krakowa staniemy w korku zanim wjedziemy na zakopiankę.

Studium nie uwzględnia walorów przyrodniczych i historycznych gminy, czego przykładem jest przeznaczenie części otuliny parku dworskiego w Mogilanach pod zabudowę. Mogilany są wymieniane w literaturze światowej ze względu na unikatowy zespół parkowo-dworski, którego integralną częścią jest jego otulina z przestrzenią zieleni od zachodniej i południowej strony. Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej prof. Agata Zachariasz napisała opinię, w której postulowała, aby nie zabudowywać otoczenia zabytkowego parku. Postulat ochrony przedpola parku i dworu w Mogilanach wniosła także Małopolska Konserwator Zabytków w Krakowie. Prof. Monika Bogdanowska pisała m.in.: ”Istotne znaczenie dla utrzymania walorów krajobrazowych zespołu dworu i parku ma maksymalne ograniczenie przekształcenia użytkowanych obecnie rolniczo terenów sąsiadujących od zachodu i południa z terenem parku”. Radni pozostali głusi na apele mieszkańców i wysokiej rangi specjalistów. Interesy deweloperów stały się ważniejsze od bezcennej wartości tego wyjątkowego miejsca.

Poza tym studium i proces jego tworzenia są obarczone szeregiem błędów prawnych. Renomowana kancelaria prawna wydała obszerną opinię (25 stron) wykazując nieprawidłowości, które mogą skutkować stwierdzeniem nieważności studium.

Niestety, przegłosowane studium zagospodarowania przestrzennego nie spełnia ani wymogów prawnych, ani nie służy ogółowi mieszkańców gminy.

Czytany 2508 razy Ostatnio zmieniany piątek, 09 Paź 2020 09:59