fot. Jerzy Nowicki fot. Jerzy Nowicki

Wiadukt w Gaju. Kolejny krok do przodu!

Przez 
(4 głosów)
11 lipca 2016 r. w siedzibie GDDKiA w Krakowie odbyło się spotkanie robocze na temat problemów na zakopiance w gminie Mogilany

 

Uczestnicy spotkania

Ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg – Agnieszka Wachowska (Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami) i Ryszard Żakowski (Naczelnik Wydziału BRD i Zarządzania Ruchem). Ze strony Rady Gminy Mogilany – Grzegorz Stokłosa (przewodniczący Rady) i Tadeusz Gniadek (radny Gaja). Ze strony Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany – Sylwester Szefer (przewodniczący), Jarosław Grzesik (sekretarz), Jerzy Nowicki (skarbnik).

Wiadukt w Gaju i kładka w Libertowie

Agnieszka Wachowska poinformowała, że Ministerstwo Infrastruktury zapewniło finansowanie prac związanych z przygotowaniem dwóch dużych inwestycji w gminie Mogilany: kładka w Libertowie oraz wiadukt w Gaju na skrzyżowaniu Zadziele-Widokowa. Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja do przetargu na wykonanie projektów. Według harmonogramu prace potrwają ok. 2 lat. Budowa kładki w Libertowie nastąpi w 2018, wiaduktu w Gaju – 2018-19.

W ramach prac projektowych dokonane zostanie rozpoznanie geologiczne – ma to kluczowy wpływ na projekt. Ewentualne wywłaszczenia nastąpią w drugiej połowie 2017. Uzgodniono, że SMGM będzie miało dostęp do powstających koncepcji i projektów.

Rozwój dróg zbiorczych wzdłuż „zakopianki”

Przedstawiciele Stowarzyszenia zwrócili uwagę na problem braku odpowiednich dróg technicznych–serwisowych równoległych do „zakopianki”. Wskazano m. in. potrzebę połączenia ul. Zagórskiej w Mogilanach z ul. Zadziele w Gaju, aby w przyszłości umożliwić mieszkańcom Mogilan dostęp do planowanego wiaduktu w Gaju. Przedstawiciele GDDKiA stwierdzili, że wiązałoby się to z dużymi dodatkowymi kosztami ze względu na konieczność wykupu zabudowanej nieruchomości.

Żary – wyjazd na DK 7

SMGM zgłosiło problem z wjazdem i wyjazdem na zakopiankę z dzielnicy Żary w Mogilanach. Samochody jadące DK 7 muszą się zatrzymać, by skręcić w prawo na ul. Żary. Jest to niebezpieczne ze względu na duże natężenie ruchu i prędkość jazdy na zakopiance. Utrudniony jest także wyjazd, zwłaszcza dla samochodów ciężarowych. Rozwiązaniem powinno być wydzielenie pasa do prawoskrętu oraz poszerzenie wjazdu-wyjazdu z ul. Żary.

W opinii GDDKiA problem nie może zostać rozwiązany w ramach bieżących remontów. Przebudowa tego miejsca byłaby kosztowna i wydłużona w czasie ze względu m. in. na konieczność przesunięcia przepustu i ewentualny wykup gruntu. Uzgodniono, że w sierpniu nastąpi spotkanie w terenie z udziałem SMGM oraz przedstawicieli GDDKiA w celu sprawdzenia, czy istnieją możliwości dokonania usprawnień mniejszym kosztem.

Wyjazd z Libertowa na zakopiankę

Jerzy Nowicki szczegółowo omówił narastający problem wyjazdu samochodów z Libertowa. W opinii przedstawicieli GDDKiA sytuację rozwiązałoby jedynie dwupoziomowe skrzyżowanie, które obecnie, w sytuacji planów budowy kładki, nie jest możliwe do realizacji.
W niedalekiej przyszłości obecne skrzyżowanie ulegnie całkowitemu zakorkowaniu, jeśli znacząco przybędzie terenów budowlanych, do czego prowadzi projekt Studium opracowywany przez wójta.

Uzgodniono, że przewodniczący Rady Gminy wystąpi do wójta z propozycją przygotowania przez Urząd Gminy koncepcji usprawnienia ruchu na tym skrzyżowaniu. Uzgodniono także konieczność spotkania z udziałem przedstawicieli samorządu gminy i powiatu.

Ekrany akustyczne

Przedstawiciele SMGM przypomnieli o ekranach dźwiękochłonnych, których domagają się od kilku lat mieszkańcy osiedla Enklawa w Libertowie oraz w Mogilanach (skrzyżowanie z ulicą Zakopiańską). Postulat mieszkańców Libertowa był odnotowany w „Programie ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego” w 2013 r., natomiast postulat mieszkańców Mogilan został wpisany do tego Programu już w 2009 r. i dotąd nie zrealizowany. Przedstawiciele GDDKiA poinformowali, że decyzję o umieszczeniu ekranów podejmuje Urząd Marszałkowski, natomiast GDDKiA jest jedynie wykonawcą inwestycji.

Spotkanie robocze przebiegało w dobrej, konstruktywnej atmosferze. Nie musieliśmy się wzajemnie przedstawiać, gdyż od kilku lat trwają kontakty przedstawicieli SMGM z przedstawicielami GDDKiA. Walka stowarzyszenia mieszkańców o bezpieczne przejścia i przejazdy przez zakopiankę prowadzona w sposób zorganizowany od 2010 r. przynosi efekty. Mamy nadzieję, że tak jak otwieraliśmy niedawno kładkę w Gaju, będziemy wnet otwierać kolejne inwestycje niezbędne dla mieszkańców gminy Mogilany.

Czytany 3801 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 12 Lip 2016 21:33