Ada Gross-Kołoczek kandyduje do Sejmiku Małopolskiego

Przez 
(4 głosów)
Komitet Wyborczy WSPÓLNA MAŁOPOLSKA - lista 12, miejsce 6.

Władysława Ada Gross-Kołoczek, mężatka, jedno dziecko, bezpartyjna, nauczyciel akademicki UJ, JCJ,  wieloletni kierownik  Sekcji Angielskiej  liczącej ok.100 osób. Odbyła liczne staże krajowe i zagraniczne (Wielka Brytania, Japonia), organizowała konferencje naukowe koordynując europejskie programy w zakresie nauczania języków obcych.

Zaangażowana społecznie – od wielu lat pełni funkcję przewodniczącej Koła NSZZ „Solidarność” JCJ UJ, działa w  Stowarzyszeniu Mieszkańców Gminy Mogilany oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Libertowa i Brzyczyny (przewodnicząca Komisji Rewizyjnej). Jest laureatką wielu nagród Rektora UJ za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej, odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.

Motto wyborcze:
„Chciałabym pomóc w rozwijaniu u dzieci ich różnorodnych talentów, w tym językowych, zaktywizować  Seniorów bo Jesień Życia może być piękna; uzyskać finansowanie na zwiększenie dostaw wody w obszarach deficytowych, zadbać o czyste środowisko naturalne, zadbać o renowację i promocję  zabytkowych obiektów  w naszych pięknych miejscowościach. Chciałabym również przyczynić się do większej integracji mieszkańców, aby chętnie włączali się w działalność na rzecz naszego regionu.”

W szczególności jako radna Sejmiku będzie dbać o racjonalne i efektywne wykorzystanie środków UE i krajowych w podnoszeniu jakości wody i powietrza, promować i stwarzać warunki do implementacji technologii zagospodarowania odpadów w ramach strategii gospodarki obiegu zamkniętego. Kolejnym obszarem aktywności będzie przeznaczenie środków samorządowych na budowę dodatkowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Mogilany, a także aktywny udział w przedstawienia władzom samorządowym i państwowym lokalnych potrzeb w zakresie budowy dróg i infrastruktury niezbędnej do rozwoju naszego regionu.

Czytany 745 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 08 Paź 2018 17:16