Spotkanie mieszkańców z kandydatami do Sejmu

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12

W sali narad Urzędu Gminy Mogilany odbyło się spotkanie mieszkańców z kandydatami do Sejmu. Sala wypełniła się po brzegi. W spotkaniu udział wzięli: Jacek Krupa (PO), Andrzej Adamczyk (PiS), Andrzej Duda (PiS) oraz Marcin Emilewicz (PJN). Tego poniedziałkowego wieczoru doszło do bardzo ważnego wydarzenia - politycy PiS i PO zapowiedzieli powstanie koalicji na rzecz Gminy Mogilany ponad partyjnymi podziałami.

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi na spotkaniu nie pojawili się Jarosław Gowin (PO) i Sylwia Jarosz (PSL).

Na samym początku kandydaci przedstawili się. Każdy z nich krótko opowiedział o sobie oraz o swojej dotychczasowej działalności publicznej.

Następnie spotkanie zostało podzielone na 3 bloki tematyczne.

Blok 1. dotyczył trzech zagadnień - oświaty, polityki prorodzinnej oraz infrastruktury. Każdy z kandydatów mógł wybrać i omówić dowolne z tych tematów.

Jacek Krupa skupił się głównie na kwestiach infrastruktury, lecz poruszył także problematykę oświatową. Andrzej Adamczyk mówił przede wszystkim o infrastrukturze, a Andrzej Duda zwłaszcza o oświacie. Z kolei Marcin Emilewicz szeroko przedstawił swoje zapatrywania na kwestię polityki prorodzinnej.

W bloku 2. dyskusja dotyczyła problemów Gminy Mogilany. Kandydaci w przeciągu 5 minut przedstawili swoje zapatrywania na tę sytuację i omówili możliwości pomocy dla naszej Gminy.

Jacek Krupa poświęcił swój czas na wypowiedź o problemach infrastrukturalnych Gminy Mogilany (drogi, kanalizacja, wodociąg). Andrzej Adamczyk, członek Sejmowej Komisji Infrastruktury, mówił zwłaszcza o niedogodnościach powodowanych przez zakopiankę wobec braku bezkolizyjnych przejść i przejazdów. Andrzej Duda poruszył temat problemów finansowych Gminy, wynikających z nietrafionych inwestycji, podjętych w poprzedniej kadencji władz samorządowych. Mówił także o trudnej sytuacji Dworu w Mogilanach. Marcin Emilewicz zauważył, że omówione problemy Gminy są mu bliskie, gdyż jest mieszkańcem Parkowego Wzgórza w Mogilanach.

Co niezwykle istotne, wszyscy kandydaci zadeklarowali pomoc w rozwiązaniu problemów Gminy Mogilany.

Pytaniom z sali poświęcony został blok 3. Mieszkańcy Gminy Mogilany mieli bardzo liczne pytania do wszystkich kandydatów. Dotyczyły one głównie kwestii nie tyle gminy, co tematów o doniosłym znaczeniu dla całego państwa - brak wolności w mediach, biurokracja urzędów, sensowność udziału wojska polskiego w misjach międzynarodowych, bezrobocie, kulejąca opieka lekarska...

Kandydaci do Sejmu zgodzili się przyjechać do Mogilan na spotkanie już po wyborach i utrzymywać regularny kontakt z wyborcami z naszej gminy. Trzymamy za słowo!