A happy tree A happy tree waferboard, lic. CC-BY-2.0

Jest pierwsza reakcja na nasz apel o las Bronaczowa!

Przez  mogilany.info
(0 głosów)
Burmistrz Skawiny, zgodnie ze swoją deklaracją, podjął wstępne procedury przygotowania właściwej uchwały i wysłał pisma do Nadleśnictwa Myślenice.

Apel SMGM o ustanowienie w lesie Bronaczowa zespołu przyrodniczo-krajobrazowego został przekazany już do wszystkich samorządów, od których zależy podjęcie stosownych uchwał chroniących ten cenny leśny obszar. 26 sierpnia przekazaliśmy go Burmistrzowi Skawiny Norbertowi Rzepisko, który zadeklarował poparcie dla naszego apelu. 8 września apel przekazaliśmy Burmistrzowi Myślenic Jarosławowi Szlachetce, a 13 września Wójtowi Gminy Mogilany Piotrowi Piotrowskiemu. Jednocześnie apel został przekazany przewodniczącym Rad i Radnym w nich zasiadającym.

Burmistrz Skawiny, zgodnie ze swoją deklaracją, podjął wstępne procedury przygotowania właściwej uchwały. Poinformował nas o wysłaniu do Nadleśnictwa Myślenice prośby o pisemne ustosunkowanie się do apelu SMGM (p. galeria pod artykułem). Opinia Nadleśnictwa wg obowiązujących przepisów nie jest wiążąca dla stanowiącego prawo miejscowe w tym zakresie. Mając jednak na uwadze, iż teren lasu Bronaczowa jest własnością Skarbu Państwa i znajduje się we władaniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Myślenice, należy uznać, iż jest to forma konsultacji z właścicielem terenu zapobiegająca ewentualnemu zaskarżeniu uchwalonego prawa.

Obowiązkiem organu ustanawiającego zespół przyrodniczo-krajobrazowy jest uzgodnienie projektu uchwały z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Na taką pozytywną opinię projektu uchwały bardzo liczymy, zdając sobie sprawę, iż zależy to od zaangażowania wszystkich trzech samorządów: Skawiny, Myślenic i Mogilan. Jeszcze raz apelujemy o zaangażowanie się radnych w ochronę lasu Bronaczowa.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o dalsze składanie podpisów pod petycją poparcia wniosku o ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w lesie Bronaczowa.

Do dnia 27 września podpisały się 1122 osoby. Dziękujemy!

Czytany 899 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 28 Wrz 2021 20:14