Czy wieloletnia prognoza finansowa w gminie Mogilany jest wieloletnia i realistyczna?

Przez  mogilany.info
(0 głosów)
Finansowe prognozy władzy w naszej gminie rozmijają się z rzeczywistością o kilkadziesiąt milionów!

Na sesji 28 grudnia 2023 roku, Rada Gminy Mogilany przyjęła nową Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) oraz budżet na rok 2024. W obu przypadkach „za” głosowało 13 radnych i jeden się wstrzymał. WPF jest jednym z podstawowych dokumentów służących planowaniu budżetu gminy, określa się w nim m.in. prognozowane wartości dochodów, wydatków, czy zadłużenia na następne lata. Prognozę zwyczajowo uchwala się razem z budżetem na dany rok, a więc pod koniec roku poprzedzającego.

W art. 226 ustawy o finansach publicznych czytamy

Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna (…)”

Wiadomo więc, że WPF powinna mieć dwie proste cechy – powinna być wieloletnia i realistyczna. Jak jest z tym w naszej gminie?

WPF przyjmowane w naszej gminie zawierają prognozy na kilkanaście lat do przodu (np. WPF z roku 2021 zawierała prognozę do 2039). Spójrzmy, jak prognozy przyjmowane w trzech ubiegłych latach przewidywały dochody, wydatki i dług w roku 2024.

Kwoty w WPF prognozowane w poszczególnych latach na 2024 rok (zł)
WPF na rok Zakładane dochody w 2024 roku Zakładane wydatki w 2024 roku Zakładane zadłużenie w 2024 roku Zakładane wydatki na obsługę długu w 2024 roku Zakładany wynik budżetu w 2024 roku (ujemny to deficyt)
2021 99 436 000 93 213 534,80 26 622 296,96 700 000 6 222 465,20
2022 87 760 992 82 204 314,80 34 170 228,35 1 250 000 5 556 677,20
2023 86 722 469 92 631 620,80 42 741 619,35 3 252 000 -5 909 151,80

Rzuca się w oczy kilka kwestii:

1) po pierwsze, znaczący spadek prognozowanych dla roku 2024 dochodów,

2) po drugie, niewyjaśnione „skoki” prognozowanych wydatków dla roku 2024,

3) po trzecie – ciągły prognozowany wzrost zadłużenia i wydatków na jego obsługę.

Widać, że przez trzy lata prognozowane tegoroczne zadłużenie wzrosło o ponad 60%, a wydatki na obsługę długu – prawie pięciokrotnie! To wszystko przy spadku prognozowanych wydatków ogólnych. Czyli, innymi słowy, jednocześnie gmina prognozuje spadek wydatków i lawinowy wzrost zadłużenia.

Sprawdźmy teraz, jak prognozy gminy mają się do rzeczywistości. Przeanalizujmy kwoty wskazane w przyjętym na 2024 rok budżecie:

Rzeczywiste kwoty w budżecie i WPF na 2024 rok (zł)
Dochód Wydatki Zadłużenie Obsługa długua Zakładany wynik budżetu
108 415 835,15 130 929 002,08 48 979 565,32 2 550 000 -22 513 166,93
asame odsetki, o zadłużeniu napiszemy w kolejnych tekstach

Zacznijmy od dochodów, od 2021 roku prognozy urzędu konsekwentnie wskazywały coraz mniejsze dochody w roku 2024. Tymczasem, kwota wskazana w budżecie jest zdecydowanie wyższa od dochodów w ubiegłych latach. Jeszcze rok temu urząd twierdził, że tegoroczne dochody będą na poziomie prawie 87 mln zł, a teraz twierdzi, że dochody w roku 2024 osiągną poziom ponad 108 mln zł. To wzrost o ponad 25% (na ile realny – pokażemy w następnych artykułach).

Znacznie większy wzrost ma miejsce w przypadku wydatków. W tegorocznym budżecie wydatki są większe o prawie 40 milionów złotych od prognozowanych rok temu i 50 milionów od wskazanych w prognozie sprzed dwóch lat!

Warto dodać, że jeszcze w prognozie przyjętej na 2023 rok urząd twierdził, że takie dochody jak planowane w tegorocznym budżecie gmina osiągnie dopiero w 2035 roku, a wskazanego poziomu wydatków nie osiągniemy nawet do 2043. Ale – pod koniec 2023 roku urząd już zmienił zdanie i nagle w wyborczym roku 2024 staliśmy się finansowym potentatem.

W aktualnej WPF urząd prognozuje kwoty do 2043 roku. Jak możemy zaufać, że władze naszej gminy potrafią przeprowadzić rzetelną prognozę na prawie 20 lat do przodu, w sytuacji, w której urzędnicy na przestrzeni roku mijają się w swoich prognozach z rzeczywistością o kilkadziesiąt milionów? To środki porównywalne z połową ogólnych dochodów naszej gminy.

Przedstawiliśmy tu tylko niektóre nieścisłości, tych jednak jest o wiele więcej, a taka sytuacja utrzymuje się w naszej gminie przez prawie sześć ostatnich lat. Większość Radnych, którzy powinni strzec naszych interesów oraz kontrolować Wójta, wydaje się problemu nie zauważać i bez żadnych wątpliwości uchwala kolejne „prognozy” urzędu. Trzeba więc zadać sobie pytanie – czy Radni, którzy uchwalają tego typu dokumenty w ogóle znają i rozumieją ich treść? Czy są świadomi, że dopuszczają do braku kontroli nad gminnym budżetem, co prowadzi do poważnego zadłużenia naszej gminy na wiele lat i ma konsekwencje dla wszystkich mieszkańców?

Źródła:

WPF 2021: https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,1866033,uchwala-nr-xxiv2522020-rady-gminy-mogilany-z-dnia-29-grudnia-2020-r-w-sprawie-wieloletniej-prognozy-.html

WPF 2022: https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,2047735,uchwala-nr-xxxvii3772021-rady-gminy-mogilany-z-dnia-30-grudnia-2021-roku-w-sprawie-wieloletniej-prog.html

WPF 2023: https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,2213152,uchwala-nr-xlviii4692022-rady-gminy-mogilany-z-dnia-22-grudnia-2022-r-w-sprawie-wieloletniej-prognoz.html

WPF 2024: https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,2385120,uchwala-nr-lx5882023-rady-gminy-mogilany-z-dnia-28-grudnia-2023-r-w-sprawie-wieloletniej-prognozy-fi.html

Budżet 2024: https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,2385102,uchwala-nr-lx5872023-rady-gminy-mogilany-z-dnia-28-grudnia-2023-r-w-sprawie-budzetu-gminy-mogilany-n.html

Czytany 1130 razy Ostatnio zmieniany środa, 24 Sty 2024 19:25