Fatalna sytuacja finansowa Gminy Mogilany Marco Verch. licencja Creative Commons 2.0

Fatalna sytuacja finansowa Gminy Mogilany

Przez  mogilany.info
(0 głosów)
Obecny stan deficytu (różnica między dochodami a wydatkami) budżetu gminy Mogilany to aż 23 160 512 zł. Ponad 23 miliony złotych!!!

Na sesji Rady Gminy Mogilany 20 lipca b.r. uchwalono kolejną już uchwałę zmieniającą budżet gminy na 2023 rok. Kolejną, bo poprzednia uchwała zmieniająca budżet naszej gminy została podjęta na wcześniejszej sesji rady w dniu 29 czerwca b.r. i wtedy jeszcze deficyt wynosił 22 722 465 zł, czyli niecałe 23 miliony. Ale w przeciągu miesiąca wzrósł o 438 047 zł!!! Czy to już będzie stały, comiesięczny trend zwyżkowy zadłużania naszej gminy? Niepokojący jest też fakt, że tak często zmieniana jest uchwała budżetowa. Czy obecni radni jeszcze nad tym panują?

Obecnie dochody naszej gminy to 90 934 851 a wydatki 114 095 363 zł, co daje nam deficyt wynoszący właśnie ponad 23 miliony.

Deficyt ten pokrywany jest między innymi z:

  • Wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 735 131 zł ( 9,74 miliona złotych)
  • Zaciąganych pożyczek w kwocie 6 000 000 zł (6 milionów złotych)
  • Wpływów z emisji papierów wartościowych (najpewniej obligacje) w kwocie 6 900 000 zł (6,9 miliona złotych).

W wieloletniej prognozie finansowej (WPF) deficyt na 2024 rok został zaplanowany w kwocie 13 275 651 zł, ale nie warto się do tej kwoty przyzwyczajać, bo może się ona zmienić równie szybko co budżet gminy i WPF. Przykładowo w WPF w 2022 roku planowano nadwyżkę prawie 2,5 miliona zł w budżecie na 2023 rok, a wyszło jak wyszło. Warto też zwrócić uwagę, że tylko w 2023 roku gmina na obsługę długu zaplanowała kwotę 2 400 000 zł (2,4 miliona złotych), a w 2024 roku kwotę aż 3 252 000 zł (3,25 miliona złotych). Co ciekawe, jak wspomnieliśmy wyżej w 2024 roku zaplanowano w WPF mniejsze zadłużenie (13,3 miliona złotych), ale większą kwotę na obsługę długu.

Na koniec 2022 roku kwota samych obligacji wyemitowanych przez gminę Mogilany to 17 600 000 zł (17,6 miliona zł).

Jako ciekawostkę należy tu podać, że lawinowo rośną też wydatki gminy na administrację: z 6 355 181 zł w 2019 roku do 10 257 275 zł w 2022 roku.

Tytuł tego tekstu został zapożyczony z gazetki „Razem” nr 3 z 2014 roku Stowarzyszenia Przyjazna Gmina Mogilany, w której to zarzucano ówczesnemu wójtowi Krzysztofowi Musiałowi, że ten zadłużył gminę przez okres swojej kadencji o kwotę około 4 milionów złotych. Jak się to ma dziś do deficytu 23 milionów zł w 2023 roku przy zadłużeniu ponad 24 miliony zł na koniec 2022 roku? Dla przypomnienia, wspomniane wyżej Stowarzyszenie popierało Piotra Piotrowskiego na kandydata na wójta gminy Mogilany.

Czytany 1454 razy